Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Strzelin
Jest bezpieczniej!

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
W serwisie prezentujemy dziś wyniki pracy naszej policji, mówiące wiele o obecnym stanie bezpieczeństwa powiatu strzelińskiego.

Mniej wypadków

Wszyscy Czytelnicy zapewne pamiętają, że w roku 2007, pomimo że komenda powiatowa policji w Strzelinie uzyskała bardzo wysokie wyniki, plasujące ją w czołówce jednostek na Dolnym Śląsku, wielkim problemem był wzrost liczby wypadków drogowych. W tej niechlubnej statystyce niestety przodowaliśmy. W roku 2008 sytuacja bardzo poprawiła się, bowiem z 73 wypadków, w których zginęło 11 osób, liczba ta spadła do 58 i 7 ofiar śmiertelnych. Kolizji drogowych było nieznacznie więcej – wzrost z 505 do 525.

Główne przyczyny zdarzeń drogowych to: przekroczenie dozwolonej prędkości (29%), nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (15%) oraz nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie (12%). Przypomnijmy, że wypadek drogowy to zdarzenie, w którym uczestnicy odnieśli poważniejsze obrażenia ciała, pozostałe kwalifikuje się jako kolizje. Skutkuje to różnicą w dalszym postępowaniu policji, gdyż w sprawie o wypadek prowadzi się dochodzenie, zaś kolizja objęta jest postępowaniem administracyjnym.

Nieznacznie spadła w porównaniu z rokiem 2007 liczba nietrzeźwych kierujących zatrzymanych przez strzelińskich policjantów z 271 do 243. Niestety nikła to pociecha, skoro każdy z nich to potencjalny zabójca lub samobójca. Ogólnie w roku 2008 policjanci zatrzymali na gorącym uczynku podobną jak przed rokiem liczbę przestępców. Sprawców zatrzymanych w trakcie popełnienia przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu było 110. Liczba ta dotyczy tylko przestępstw o charakterze kryminalnym.

Wzrosła wykrywalność

Właśnie statystyka dotycząca przestępczości najlepiej obrazuje nie tylko wzrost bezpieczeństwa na terenie powiatu, ale również efektywności pracy strzelińskich policjantów. Wykrywalność ogólna przestępstw i tak wysoka w roku 2007 jeszcze wzrosła z 77,9% do 80,7 %, co przy średniej krajowej oscylującej wokół 50 – 60% jest doskonałym wynikiem. Wzrosła także wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym, osiągając pułap 67,7%. Po raz kolejny nasi policjanci są najlepsi w województwie, jeśli chodzi o wykrywalność przestępstw gospodarczych.

Tegoroczny wynik to aż 98,7%. Natomiast w najbardziej uciążliwych dla mieszkańców kategoriach przestępstw, czyli przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, wykrywalność wyniosła odpowiednio 93,1% oraz 70, 2% i również wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. W tej drugiej kategorii aż o 10%. Warto dodać, że przy rosnącej wykrywalności maleje jednocześnie ilość notowanych przestępstw, jak w przypadku przestępstw przeciwko życiu z zdrowiu z 45 na 33.

Podobne wskaźniki dotyczą wyników pracy policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Tu wykrywalność wzrosła z 84,8% do 91,2% przy praktycznie nie zmienionej liczbie zarejestrowanych przestępstw. Również jak przed rokiem, udział nieletnich sprawców czynów karalnych w ogólnej ilości przestępstw wynosi około 10%.

W roku 2008 znacznie wzrosła kwota mienia odzyskanego przez policjantów w wyniku prowadzonych działań. Z sumy prawie 37 tysięcy zł w 2007 roku wskaźnik ten wzrósł do ponad 110 tysięcy złotych. Mówiąc o kwotach pieniężnych, warto zaspokoić ciekawość czytelników, jeśli chodzi o liczbę nałożonych przez policjantów mandatów. Wobec stwierdzonych w roku 2007 r. – 6408 wykroczeń, w 2008 roku ujawniono ich mniej tj. 5356. Mniejsza zatem była też liczba mandatów, która wyniosła 2979 na łączną kwotę 390.470 zł, przy 3182 na kwotę 424.010 zł w roku 2007. Akurat w tej dziedzinie zmniejszenie represyjności ze strony funkcjonariuszy postrzegać można na pewno pozytywnie.

Nie tylko represje

Jednak zwalczanie przestępczości i egzekwowanie przestrzegania prawa nie są jedynymi polami aktywności strzelińskiej policji. Wielkie znaczenie dla budowania społecznego poczucia bezpieczeństwa mają działania prewencyjne, a zatem mające na celu wskazywanie i uczenie właściwych zachowań czy pozytywnych postaw. W tej dziedzinie już od wielu lat komenda powiatowa policji w Strzelinie przoduje pośród jednostek dolnośląskich. O prewencyjnych akcjach, imprezach i turniejach stale informują lokalne media.

Wystarczy zatem jedynie przypomnieć najważniejsze przedsięwzięcia roku ubiegłego. Były to między innymi: eliminacje do turnieju „ Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, turniej „Vademecum prewencyjne”, festyn z okazji Dnia Dziecka, program „Prewencyjne Abecadło Przedszkolaka” Prewencyjna Olimpiada Przedszkolaka, Patrol św. Mikołaja czy turniej „ Z Prewencją na Ty”. Działania te obejmują dzieci i młodzież w każdym wieku.

Realizacja zadań z zakresu prewencji kryminalnej to również szkolenia, konferencje i spotkania, takie jak choćby: konferencja „ Czy można skutecznie zapobiegać przestępczości i demoralizacji nieletnich” zorganizowana w marcu 2008 r., szkolenie dotyczące prewencji przestrzennej, szkolenie dla doręczycieli Poczty Polskiej z urzędu pocztowego w Strzelinie, szkolenie pracowników Powiatowego Banku Spółdzielczego w Strzelinie, szkolenie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, spotkanie z przedstawicielami kościoła katolickiego jak również spotkania z młodzieżą, rodzicami i kadrą kierownicza placówek oświatowych. Główne akcje i programy prewencyjne realizowane przez strzelińską policję to: akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, kontynuacja programu „Stop 24”, program „Zaciszne ogrody”, akcja prewencyjna „Pilnuj drinka” i akcja ankietowa dotycząca poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Pomagają samorządy

Podobnie jak inne jednostki w całym kraju, strzelińska policja stale boryka się jednak z wieloma problemami, zwłaszcza natury finansowej. Najbardziej widoczne są braki sprzętowe, zwłaszcza pojazdów, dla których przebieg 500 tysięcy kilometrów nie jest wcale czymś nietypowym. Spotyka się to ze zrozumieniem lokalnych samorządów, które w miarę możliwości wspierają finansowo policję podnosząc w ten sposób bezpieczeństwo swoich społeczności.

W roku 2008 komenda powiatowa policji w Strzelinie otrzymała następującą pomoc ze strony samorządów: starostwo powiatowe w Strzelinie - współudział w zakupie radiowozu 37.000 zł, gmina Strzelin: współudział w zakupie radiowozu 37.000 zł, zwolnienie z opłat z tytułu najmu pomieszczeń po ambulatorium 21.850 zł, umowa użyczenia aparatu telefonicznego. Gmina Wiązów: współudział w zakupie radiowozu 37.000 zł, zwolnienie z podatku od nieruchomości 2.846 zł, utrzymane dodatkowego etatu dzielnicowego 47.116 zł, umowa użyczenia aparatu cyfrowego, umowa użyczenia 3 aparatów telefonicznych. Gmina

Kondratowice: nieodpłatne użyczenie pomieszczenia w urzędzie gminy – siedziba punktu przyjęć interesantów, umowa użyczenia aparatu telefonicznego. Gmina Borów: zakup zestawu komputerowego. Gmina Przeworno: umowa użyczenia aparatu telefonicznego. Policji pomaga również Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, który w ubiegłym roku zakupił zestaw komputerowy.

Gratulując naszym policjantom uzyskania tak znakomitych wyników pracy w roku 2008, życzymy im wytrwałości i skuteczności, dzięki którym rośnie nasze bezpieczeństwo. Większość z nas nie ma możliwości porównania pracy strzelińskiej policji z innymi jednostkami w kraju. Warto zatem mieć świadomość, że o nasze bezpieczeństwo dbają najlepsi dolnośląscy funkcjonariusze, którym za tą trudną i niewdzięczną służbę należy się szacunek – pamiętajmy o tym.


RHo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Czwartek 7 lipca 2022
Imieniny
Estery, Kiry, Rudolfa

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Nieruchomości Strzelin